İş Güvenliği

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Konularında uzman BİZ İSG İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekim’inin ekip çalışmaları eşliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG,Sayı:28512, 29 Aralık 2012) esas alınarak işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları Risk Analizi/Risk Değerlendirme Raporu şeklinde hazırlanır ve işverene sunulur.

 

Risk Değerlendirmesinin İşletmeler için Önemi ;

  1. İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı işgücü ve zaman kayıpları en aza indirilmiş olur.
  2. İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler ortadan kalkar ve ya en aza iner.
  3. Sağlık ve güvenlik koşullarına sahip bir çalışma ortamı ile çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği artar.
  4. İşletmenin imajı güçlenir.

 

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!