İş Güvenliği

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

20.06.2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

Kimyasal patlamalar sonunda yüksek miktarda can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu da işletmede çalışan personel ve işletme sahibine oldukça zarar vermektedir. Bu tür patlamalarda ne yapılması gerektiği ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösteren belgelere patlamadan korunma dokümanı diyoruz.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken esas konular şunlardır. Patlayıcı ortam oluşabilecek sektörlerde çalışan personelin, çalıştığı ortamda bulunması gereken koruyucu giysiler ve araç gereçler ince ayrıntısına kadar incelenmesi, İşveren ve o bölümde çalışan personeli bilgilendirilmesi, İşletme içerisinde meydana gelebilecek kazaların incelenmesi, oluşan problemler esnasında yapılabilecek en mantıklı hareketlerin gösterilmesidir. Günümüzde faaliyet gösteren tüm firmaların patlamadan korunma dokümanı bulundurmaları zorunlu hale gelmiştir.

 • 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle tek bir yasa ve standarda tabi tutulmuştur. ATEX (Atmospheres Explosives)100  Avrupa parlamentosu talimatlarına uygun hazırlanmalıdır.
 • Ülkemizde 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.
 • 30 Nisan 2013 resmi gazetede yayınlanan çalışanların patlayıcı ortamların tehlikesinden korunması hakkında yönetmelik kapsamında uygulanır.
 • 1.4.2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması kapsamında uygulanır.
 • TSE 60079-10-1,2009 Patlayıcı ortamlar bölüm 10,1 tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-patlayıcı gaz atmosferler standardı kapsamında uygulanır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Süreci

 1. Fizibilite Raporunun çıkartılması.
 2. Teknik ölçümler
 3. Proses akış şeması
 4. Depolama matrisi
 5. Hesaplamalar
 6. Teknik ve proses önlemleri

 

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!