İş Sağlığı

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyeri Hekimleri 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

BİZ İSG hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar.

İşyeri Hekimlerimiz, hizmet verdikleri kuruluşlarda gerçekleştirdikleri periyodik muayene bilgilerini ve raporlamaları BİZ İSG bilgi işlem altyapısına kayıt ederler.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İşyeri Hekimlerimiz kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. 

 Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir.

 

 

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!