İş Sağlığı

İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORU

İşyeri Hekimlerimiz firma çalışanlarınız için aşağıda belirtilen Sağlık Raporlarını düzenler:

»  İşe Giriş Sağlık Raporları / Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu,

» Periyodik Sağlık Raporları (işyeri tehlike sınıfınıza uygun sürelerde, periyodik olarak)

» Kontrol Muayene Raporları (izin, rapor dönüşü ve iş değişikliklerinde yapılan muayeneler)

» Özel Çalışan Gruplarının sağlık gözetimi ve muayenelerini yaparak İşe Uygunluk Sağlık Raporlarının düzenlenmesi:

» Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlar,

 

» Çocuk İşçiler (14-15 yaş),

 

» Genç İşçiler (16-18 yaş grubu),

 

» Kadın İşçiler,

 

» Bağımlı (Alkol ve Madde) İşçiler,

 

» Eski Hükümlüler,

 

» İşe ara vermiş İşçiler,

 

» Bedensel, Zihinsel,Ruhsal Engelliler,

 

» Tehlikeli İşlerde Çalıştırılması Uygun Olmayan Risk Grupları,

 

» İş Değişikliği Yapılacak İşçiler,

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!