İş Sağlığı

SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

Diğer Sağlık Personelleri 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan Diğer Sağlık Personelleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

BİZ İSG hizmet sunduğu kuruluşlara, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet vermektedir.

 BİZ İSG tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalamakta ve sürdürmektedir.

 Diğer Sağlık Personellerinin Görevleri:

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

  Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

  Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

  İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

  Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

  İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

  İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

  İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

 

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!