İş Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ

BİZ İSG bünyesinde ki İş Güvenliği Uzmanlarımız, iş güvenliği hizmeti kapsamında; Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Yangın ve Tahliye Tatbikatiarı vb. çalışmaları yürütür. Çalışanların güvenliğini tehdit eden ve muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinden sayılan tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması, İş Güvenliği Hizmetimizin temel amaçlarındandır.

 

Çalıştığımız firmalara İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının belirlemiş olduğu sürelerde ve işyerinin tehlike sınıfına uygun, alanında tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla, aşağıdaki kapsamlarda hizmet vermekteyiz:

 

» İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında başarılı olmanın ön koşulunun firmada İş Güvenliği Kültürü oluşturmaktan geçtiği bilinciyle hareket eden İş Güvenliği Uzmanlarımız, öncelikle saha incelemesi yaparak Ön Tespit Raporu hazırlar. Bu ön tespit raporu; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının öncelikli olarak muhatap kabul ettiği İşveren ve Yönetim Kadrosuna sunulur.

 

» Eş zamanlı olarak işletme içinde İSG faaliyetlerine katılacak Risk Analizi Ekibi, Acil Durum Planlama Ekibi, İSG Kurulu üyeleri, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı vb. görevliler belirlenerek iş güvenliği eğitimlerine başlanır.

 

» Kurul ve Çalışanlardan oluşan ekiplerin faaliyetleri göz önünde bulundurularak yıllık İSG Faaliyet Planı oluşturulur. Bu planın tüm işletmeyi kapsamasına özen gösterilir.

 

» Risk Değerlendirme Ekibine verilecek eğitim sonrası Tespit Raporu öncülüğünde Risk Analizi Raporu uygun bir sürede hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur.

 

» İşletme içinde oluşturacağımız Denetçi ve Gözlemciler vasıtasıyla sahada sürekli kontroller sağlanarak Güvensiz Davranışlar ve Güvensiz Durumlar tespit edilerek raporlanır.

 

» Risk Analizindeki riskli ve tehlikeli durumlar ortadan kaldırılır.

 

» Yapılan çalışmalar sonucunda işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı da belirlenmiş olur.

 

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!