İş Güvenliği

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil Durum Nedir?

Acil ve istenmeyen durumların; çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve istenmeyen durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır. Felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir. Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.

-Yangın
-Deprem
-Tehlikeli Madde Kazaları (Sızma, Yayılma, Patlama)
-Sel ve Su baskınları
-Aşırı Soğuk ve Aşırı Sıcak
-Sabotaj
-Toplumsal Olaylar
-Patlamalar

Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması:

Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne durumda olursa olsun “RİSK ANALİZ RAPORU” nun hazırlanması gereklidir. Bu raporla birlikte, mevcut risklere yönetmelik ve ilgili güncel mevzuata uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır. Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken

 Acil Durum Eylem Planı’nda amaç

Olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Acil Durum Eylem Planında olması gereken bölümleri;

Kapsam, acil durum organizasyonu, sorumluluk ve yürütme, araç, gereç, takım ve teçhizatlar, acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı, tesisin riskli bölgeleri, acil durum toplanma bölgeleri, tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralayabiliriz.

Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olmalıdır. Bir tatbikat, ne kadar gerçeğe uygun ve tatbikatın zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa o kadar gerçek olaya yaklaşılmış olur ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.

Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

Destek personellerine ve acil durum ekiplerinde görevli personele verilecek eğitimlerdir.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ: Ekiplerde görevli personele çıkabilecek bir yangın olayında, davranış tarzlarını, yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını, Aktif ve Pasif Yangın Güvenlik Sistemlerinin neler olduğunu, yangın yerinde tüm personeli bekleyen tehlikelerin ne olabileceğini, bina tahliyesinde uyulması gereken kuralları ve ihbar vermede dikkat edilecek hususları vb. öğretmektir.

ARAMA / KURTARMA / TAHLİYE EĞİTİMİ: İşletmede herhangi bir acil durum meydana gelmesi durumunda ekiplerde görevli personelin vakit kaybetmeden kısa durum muhakemesi yaparak (kim, ne maksatla, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacak) görevini icra edecek seviyeye getirmek. Enkazda karşılaşılan riskler ve alınması gereken önlemler, arama kurtarma teçhizatı, çevre güvenliğinin sağlanması vb. konularda personele eğitim verilir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ: İşletmeler tehlike sınıflarına göre; az tehlikeli sınıfta her 20 kişi için 1, tehlikeli sınıfta her 15 kişi için 1, çok tehlikeli sınıfta ise her 10 kişi için 1 Sertifikalı İlkyardım Personeli (Milli Eğitim Bakanlığı) çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamda oluşturulan ilkyardım ekiplerine mevzuata uygun ilkyardımcı eğitimleri verilir.

Kuruluşunuza Özel Çözüm Önerilerimiz ile Hizmetinizdeyiz!